Vznik zemědělství

Pravěký člověk byl lovec, který si však dokázal obstarávat semena planě rostoucích rostlin a doplňovat tak jimi svou stravu. Ve střední době kamenné vytvářel již dočasná sídliště v místě většího výskytu právě takových rostlin, ale dosud se je nenaučil pěstovat. Změna přišla kolem roku 9000 před naším letopočtem, kdy docházelo k pozvolnému přechodu k záměrnému pěstování plodin a chovu zvířat. První centra zemědělství se nacházela v oblasti takzvaného Úrodného půlměsíce, kde byly ideální podmínky pro rozvoj těchto činností. Odtud se kulturní plodiny šířily do celého Světa.

Vesnice prvních zemědělců v představě výtvarného umělce.

Vesnice prvních zemědělců v představě výtvarného umělce.

A jak to bylo u nás?

Na území naší republiky se zemědelství rozšířilo podunajskou nížinou ze Slovenska zhruba v 5. tisíciletí před naším letopočtem. První zemědělstké osady vzikaly na úrodných půdách v údolích velkých řek, především na spraších (ODKAZ NA PŮDY). Mezi nejvíce pěstované plodiny té doby patřily pšenice, ječmen, hrách a čočka. Chován byl především skot, v menší míře pak kozy a ovce.

Mezi první záměrně pěstované ovocné stromy patří jablka, jejichž sušené plody využívali již lidé doby měděné. Jako další se prosadily švestka a meruňka. V 9. století se na našem území objevuje záměrně pěstovaná okurka, o sto let později také cibule, česnek, mrkev, zelí a mák.

 Proč myslíš, že pravěký člověk přešel od sběru a lovu k pěstování plodin a chovu zvířat?

 Na mapě zjisti, které státy se na území Úrodného půlměsíce nacházejí dnes. Pokus se zjistit aktuální zprávy z této oblasti a s jednou z nich seznam spolužáky.Zvětšit mapu