Současný stav v našem regionu

Významným fenoménem dneška je sukcese (ODKAZ) na opuštěných zemědělských plochách. Těch je po změnách na konci 20. století relativně velké množství a velmi dobře na nich lze sledovat sukcesní procesy. V drtivé většině se na opuštěných polích objevují běžné rostliny, nezřídka ruderálního charakteru. Výjimkou nejsou ale ani výskyty velmi vzácných druhů, kterým opuštěná pole poskytují ideální prostředí k životu.

Současná krajina severozápadních Čech, především její část nezdevastovaná povrchovou těžbou, je pravou kulturní krajinou, jejíž nedílnou součástí je i kulturní step, tedy pole, louky a další bezlesí, vzniklé přímým působením člověka.  (NĚJAKÉ PĚKNÉ FOTO).