Energetické plodiny

Významným fenoménem dneška je orientace zemědělství na pěstovaní takzvaných energetických plodin. Ty jsou využívány na výrobu biopaliv, jako biomasa pro přímé spalování anebo zplyňování. Významné postavení mezi energetickými plodinami má řepka olejka, z níž se vyrábí MEŘO, což je hlavní složka bionafty, sloužící coby alternativní palivo do vznětových motorů (ODKAZ NA DOPRAVU). Energetické plodiny pěstované pro biomasu jsou jednak byliny (různé druhy šťovíků), jednak rychle rostoucí dřeviny, jejichž velké každoroční přírůstky dovolují „sklízení“ každých několik let. Energetické plodiny představují zajímavou alternativu k neobnovitelným zdrojům energie.

Rychlerostouciplodiny

"Sklizeň" rychle rostoucích dřevin. (zdroj)

? „Energetické plodiny jistě zasluhují pozornost jako obnovitelné a asnadno dostupné zdroje energie. Má jejich pěstování nějaká negativa? Jaká?“