Ekologické zemědělství

„Co si představíš pod pojmem ekologické zemědělství? Jak myslíš, že se liší od zemědělství klasického?“

Jako zemědělství ekologické anebo taky biozemědělství bývá označován takový typ zemědělství, který si kladé jiné priority než klasická velkovýroba. Důraz je kladen především na kvalitu výsledných potravin, která je dána odlišným přístupem ekologického zemědělství k objektu svého zájmu, tedy k půdě, plodinám a hospodářským zvířatům. Samozřejmostí je etické zacházení se zvířaty, jejich nižší počty vzhledem k poskytnuté životní ploše. Typická je co možná maximální absence využívání chemických látek pro ošetřování zemědělstkých plodin.

Ekofarmahusak

Rodinná ekofarma Husák. (zdroj)

Výsledkem takového hospodaření není pouze kvalitní produkt, ale také další přidaná hodnota ve formě na první pohled ne tak patrné. Ekologické zemědělství má výrazný dopad na zaměstnanost v zemědělství a na venkově vůbec, nabízí možnost lehce alternativního životního stylu.

Vzhledem k absenci chemického ošetřování a neužívání herbycidů pomáhá ekologické zemědělství ke zvyšování, respektive udržování vysoké biodiverzity naší krajiny. Na polích ekologických zemědělců lze často nalézt vzácné plevele (3. STUPEŇ DOPLNIT TEXT O ARCHEOFYTECH), které jsou na našem území často na pokraji absolutního vyhynutí.

 

Víš co znamená pojem fairtrade? Pokud ne, tak zjisti na internetu.

2. & 3. stupeň - V obchodech ve tvém okolí zjisti nabídku produktů s certifikací BIO a fairtrade produktů. Zhodnoť nabídku jednotlivých firem a seznam s ní spolužáky.