Voda..

poslouchej  smile

dívej se

599691_akt

  čti

Léta šestistého věku Noé, druhého měsíce, sedmnáctého dne téhož měsíce, v ten den protrženy jsou všecky studnice propasti veliké, a průduchové nebeští otevříni jsou.  I byl příval na zemi čtyřidceti dní a čtyřidceti nocí... (Gn,7.11,12) Pročež onen první svět, vodou jsa zatopen, zahynul (2 Pt 3,6).


„Juda truchlí, jeho města chátrají.
Oplakávají zemi, z Jeruzaléma stoupá křik.
 Velmoži své sluhy pro vodu posílají; chodí k nádržím, ale ty jsou bez vody.
Vracejí se s prázdnými vědry.
 Půda je rozpukaná, protože v zemi neprší; rolníci proto samým zklamáním skrývají hlavu v dlaních.
 I ta laň opouští v kraji mláďata, protože zeleň zmizela.
 Divocí osli stojí na holých návrších a větří jako šakali; napínají zrak, až jim selhává, protože tráva zmizela.“ (Jeremijáš 14, B21)