Žďáření

Získávání zemědělské půdy vypalováním lesa a následnou úpravou získaného území motykami či rádly. Řada lokalit i v severozápadních Čechách nese jména odvozená od tohoto postupu. Například Žďár a Žďárek na Ústecku.