Využití odpadu

Činnost, která vede k využití materiálu, ze kterého je odpad vyroben nebo uvolnění energie jeho spálením. Typickým využitím je jeho recyklace při výrobě nového výrobku nebo jeho použití pro jiný účel. Při energetickém využití se uvolněné teplo využívá např. pro ohřev vody.