Vulkanická činnost

projevy sopečné činnosti, tj. vystupování magmatu na povrch pevnin nebo na mořské dno.