Volně žijící živočich

jedinec živočišného druhu, jehož populace se udržují v přírodě samovolně, a to včetně jedince odchovaného v lidské péči vypuštěného v souladu s právními předpisy do přírody. Jedinec zdivočelé populace domestikovaného druhu se za volně žijícího živočicha nepovažuje.