Vodní režim

je vyjádřen časovým průběhem změn zásob vody v povodí, tj. ve vodních tocích, půdě a vegetačním pokryvu krajiny. Vyhodnocuje např. srážky, přítok a odtok, odpar, akumulaci vody atd.