Vegetativní rozmnožování

druh nepohlavního rozmnožování (zjm. rostlin), při němž potomci vznikají oddělením části rostliny např. dělením trsů, oddenků, šlahounů, cibulí, hlíz, včetně kořene či listu.