UV-záření

ultrafialové záření; elektromagnetické záření, které má vlnovou délku kratší než viditelné světlo; pro člověka je neviditelné; některé součásti UV-záření jsou pro živé organismy velmi škodlivé, způsobující rakovinu