ÚSES regionální

hierarchicky střední úroveň úses s regionálním nebo vyšším významem. Zahrnuje rozmanitou síť ekosystémů příslušného bioregionu a odpovídá za zachování biodiverzity tohoto regionu.