ÚSES nadregionální

hierarchicky nejvyšší úroveň úses přesahující regionální a často i národní význam. Zahrnuje síť rozlehlých a mimořádně hodnotných ekosystémů. Odpovídá za zachování diverzity státu a středoevropského prostoru a navazuje na obdobnou celoevropskou koncepci (EECONET).