ÚSES místní (lokální)

hierarchicky nejnižší úroveň úses s nejhustší sítí skladebných prvků. Smyslem je udržovat a rozvíjet nezbytný rozsah přirozených ekosystémů krajiny tak, aby nebyly narušeny jejich stabilizační a reprodukční možnosti.