Úrodný půlměsíc

Území, kde se před 9000 lety zrodilo zemědělství. Nachází se především podél řek Nil, Eufrat a Tigris. V širším pojetí zahrnuje i veškeré území mezi těmito řekami a ostrov Kypr.

Urodny-pulmesic

zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Arodn%C3%BD_p%C5%AFlm%C4%9Bs%C3%ADc