Urbanizační proces

proces, při němž dochází k růstu obcí, měst a městských aglomerací. Kumulace aktivit a funkcí vede k postupnému růstu celkové rozlohy zastavěných ploch.