Unikátní biocentrum

má jedinečný charakter a jeho výskyt je v daném území (bioregionu) plošně omezen, v důsledku vazby na určitou anomalitu prostředí (např. lokální zvláštnost geologického podloží či specifické mikroklima)