Trvalé travní porosty

pestrá rostlinná společenstva složená z trav (dominantní), bobovitých rostlin a bylin, utvářená stanovištními podmínkami nebo činností člověka. Dělí se na přirozené s původní druhovou skladbou, polopřirozené ovlivňované záměrnou činností člověka (spásání, odvodnění, hnojení) či umělé nově založené.