troposféra

spodní vrstva atmosféry, sahá od povrchu přibližně do výšky 11 kilometrů (v tropech až 18 km); v troposféře probíhá počasí