třetihory

terciér; starší pojem označující geologické období od cca 65,5 do 2,5 milionu let před současností; dnes geologové třetihory a čtvrtohory (nejmladší geologické období) považují za jedinou geologickou éru označovanou kenozoikum