Tektonické jevy

děje, při kterých se povrch země deformuje a dochází ke konkrétnímu porušení určité geologické jednotky po jejím vzniku, např. zlomy, vrásami, gravitačním transportem apod.