Symbiont

= organismus, který existuje ve vztahu s jiným organismem tak, že jejich soužití je pro oba prospěšné