Sutě

horninové úlomky vzniklé mechanickým rozpadem hornin a sestupující po svahu (vlivem gravitace) - bývají ostrohranné, o velikosti několika centimetrů až více decimetrů.