Sukcese

zákonitý proces vývoje biocenóz, nahrazování jedné biocenózy druhou až do konečného stadia - klimaxu. Jde např. o postupné zarůstání nekosené louky a nahrazení travního porostu lesním.