suburbanizace

rozšiřování zástavby v okolí měst do volné krajiny, podrobněji ODKAZ