Stupeň ekologické stability

vyjádření ekologické stability ekosystémů relativní šestistupňovou klasifikací na základě jejich antropického (lidského) ovlivnění. Rozhodující je stav vegetace.