stratosféra

vrstva atmosféry, nacházející se přibližně ve výšce od 11 do 50 kilometrů nad hladinou světového oceánu; její součástí je také ozónová vrstva