Stepi

travnaté formace mírného pásu. Klima se vyznačuje vysokými průměrnými teplotami a nízkými srážkovými úhrny (nedostatečné pro růst stromů). Stepní půdy bývají velmi úrodné.