smog

znečištění atmosféry; stav, kdy jsou v ozvduší ve větším množství přítomné látky škodlivé pro živé organismy; název je složeninou anglických slov smoke (kouř) a fog (mlha)