Slatiniště

= jsou to místa s vysokou hladinou podzemní vody, kde se hromadí voda bohatá na minerály. Vyskytuje se především v okolí pramenišť