skleníkové plyny

plyny způsobující skleníkový efekt, například oxid uhličitý, metan, vodní pára a další, ODKAZ