Skládkové vody

Vodný roztok, který vzniká v tělese skládky uvolněním vody z odpadů a proniknutím srážkových vod do skládky.