Skládkování

Trvalé uložení odpadu na zabezpečenou skládku.