Silikátové podloží

podloží tvořené horninami s obsahem křemičitanů a oxidu křemičitého.