Separovaný sběr

Některé složky komunálních odpadů mohou být recyklovány, proto existuje možnost odložit tuto složku do odděleného kontejneru, který je určen pouze na tuto složku. Typicky se jedná o papír, plasty a sklo.