Sběrný dvůr

Zařízení, které je určené pro převzetí různých odpadů a zajišťuje další odborné nakládání s nimi. Sběrné dvory zpravidla přebírají odpad od obyvatelů dané lokality zdarma.