Samořídící funkce

autoregulace, schopnost živých systémů řídit svoje životní procesy a přizpůsobovat se změněným podmínkám životního prostředí.