Restituce

Restitucí rozumíme navrácení do původního stavu, konkrétněji navrácení neprávem odebraného majetku původnímu majiteli či jeho potomkům. V České republice proběhly rozsáhlé restituce po společenských změnách v roce 1989, kdy byla významná část zemědělské i lesní půdy vrácena původním majitelům.