rekultivace

soubor opatření, jejichž cílem je obnovit v člověkem zdevastovaném území (například po těžbě) funkční krajinu využitelnou pro hospodářské využití, tak funkční z hlediska ekosystémů, podrobněji ODKAZ