Recyklace

metoda využití odpadu, při které se jeho část nebo celek využije pro výrobu nového výrobku. Může se jednat o stejný výrobek, ze kterého odpad vznikl (např. ze skleněných střepů se může vyrábět obalové sklo - lahve) nebo výrobek úplně jiný (např. skleněné střepy se mohou přidávat do asfaltové směsy na výstavbu vozovek). Recyklační techniky se dělí na materiálové, ve kterých se využije materál, který je v odpadu obsažen. Druhou skupinou jsou energetické techniky, kdy se využívá energie, která je v odpadu uložena, nejčastěji jeho spálením.