Ramsarské mokřady IUCN

mokřady, které jsou chráněny v rámci Ramsarské úmluvy (vyhlášena byla v íránském městě Ramsar 2. února 1971).