Prostorové vztahy v krajině

vzájemné proporční poměry jednotlivých částí v krajině vztaženými vesměs k velikosti člověka, jeho fyzickým a duchovním vlastnostem, případně k funkčním požadavkům.