Přirozená obnova

vývoj lesů např. náletem semen z okolních porostů, s alespoň částečným vyloučením přímých zásahů (tj. především pěstebních prací, výchovy a umělé obnovy porostů, zásahů proti škodlivým činitelům včetně provádění nahodilých těžeb). V současnosti dosažitelná zjm. ve ZCHÚ.