Populace

soubor jedinců téhož druhu, nacházejících se na určitém místě v určitém čase.