Poloparazit

= organismus, který existuje ve vztahu s jiným organismem tak, že svému hostiteli škodí a sám z toho má užitek. Oproti parazitovi ale jeho výživa není na hostiteli zcela závislá (např. jmelí, které je schopno fotosyntézy)