Plánovací dokumentace

slouží jako podklady pro plánování územního rozvoje a výstavby, nebo lesního hospodaření či nakládání s vodami apod.