plankton

mikroskopické a malé organismy vyskytující se volně ve vodním prostředí