Planě rostoucí rostlina

jedinec nebo kolonie rostlinných druhů včetně hub (jen pro účely ochrany přírody), jejichž populace se udržují v přírodě samovolně.