Pěnovce

sladkovodní vápence, vznikající ve vodních tocích. Pokud je takto vzniklý vápenec nezpevněný, nazývá se pěnovec.